scroll naar boven
Sleeuwijks Kerkje logo
Het Sleeuwijks Kerkje bij Werkendam
Unieke en intieme trouwlocatie bij de Merwede

Meer over het Sleeuwijks Kerkje

Het Sleeuwijks Kerkje, van oorsprong het Oude Kerkje genoemd, is een unieke locatie aan de boorden van de Merwede, vlakbij Woudrichem en Sleeuwijk. Het ligt middenin het groen.
Het kerkje heeft een geschiedenis die teruggaat tot de 13e eeuw.

De oudste vermelding van Sleeuwijk zelf dateert uit 1266.
Sleeuwijk dankt zijn betekenis vooral aan het veer naar Gorinchem.
Dit veer werd voor het eerst in 1327 in annalen genoemd en was één van de oudste voetveren van Nederland.

Door de mogelijkheid hier de rivier over te steken werd het veer van Sleeuwijk aangeprezen als 'de kortste weg naar Parijs'.
De -steeds drukker wordende- veerpont was van groot belang en heeft gefunctioneerd tot in 1961 de Merwedebrug werd geopend. (bron: Wikipedia)

De publicatie 'Het Sleeuwijks Kerkje / Monument van Geschiedenis & Cultuur' is uitgegeven door Stichting Behoud Sleeuwijks Kerkje.
Uitgeverij De Kazerne Sleeuwijk-Woudrichem. ISBN 90-7626-209-8 

Historie

Het was waarschijnlijk in de 16e eeuw dat er een zogenoemd zaalkerkje is gebouwd bij Sleeuwijk, 'het Oude Kerkje' genaamd.

Archieven tonen ook pentekeningen van een uitgebreidere vorm (zie boven), maar het is niet bewezen dat het om hetzelfde kerkje gaat.

•Wat wel zeker is, is dat in 1589 de kerk van Sleeuwijk werd verwoest, toen de dijk van de Boven-Merwede werd doorgestoken tijdens het (mislukte) Spaanse beleg van Heusden. Het duurde enige tijd voordat de kerk weer hersteld was.
•In 1856 werd bepleistering aangebracht, evenals een tongewelf en trekbalken.
•Tussen 1902 en 1910 zijn een aantal wijzigingen uit 1856 weer ongedaan gemaakt, maar tongewelf en trekbalken werden gehandhaafd.
•Later zijn nog enkele aanbouwen aangebracht, maar het merendeel van het muurwerk is nog 16e- en 17e-eeuws.
•Het orgel dateert van 1962 en is gebouwd door de firma H.J. Vierdag te Enschede. Het heeft in een aantal kerken dienstgedaan en werd in 2006 te Sleeuwijk geplaatst.

Meer
Copyright: DaMatriX onder Creative Commons Licentie
 

Google Map

Bekijk in Google Maps

Locatie

Het Sleeuwijks Kerkje ligt centraal in Nederland, op vijf autominuten vanaf de afslag Werkendam/Sleeuwijk (A27) aan een romantisch kronkelende dijk langs de Merwede.

Het knooppunt Gorinchem ligt op 10 autominuten. Er zijn ongeveer 30 parkeerplaatsen direct bij de ingang, aan de voet van de dijk.

Even rondkijken

Klik op de foto om een indruk te krijgen hoe het kerkje er van binnen en buiten uitziet.

 

Bekijk slideshow

ANBI

ANBI is afkorting voor 'algemeen nut beogende instellingen'. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het fiscaalnummer van de stichting is 8040.79.031.

Resultatenrekening 2022
Lasten Baten
Kosten huisvesting 21.080 Opbrengsten verhuur 25.930
Algemene kosten 21.866 Donaties 4.687
      Overige opbrengsten 12.118
Verlies 211
Totaal 42.946 Totaal 42.946

Balans per 31.12.2022

Activa Passiva
Kerkgebouw, NJA Noorduijnzaal 1 Eigen vermogen 3.966
Debiteuren 1.885 Onderhoudsfondsen 43.250
Geldmiddelen 45.110 Crediteuren -9
Verlies 211  
Totaal 47.207 Totaal 47.207

Doel­stellingen

Stichting Behoud Sleeuwijks Kerkje is opgericht in 1992 en zet zich in voor het behoud en de exploitatie van het Sleeuwijks Kerkje.

• Het beleid van de stichting is gebaseerd op het in stand houden en bevorderen van culturele activiteiten in de regio en het beschikbaar stellen van accommodatie rondom kerkdiensten, huwelijken, begrafenissen etc.

• De stichting kent geen beloningsstructuur en werkt met vrijwilligers.

• De stichting heeft ten doel de instandhouding van het Hervormde Kerkje te Sleeuwijk, gemeente Werkendam gelegen aan het Kerkeinde, thans plaatselijk genummerd 31, als een monument beschermd op grond van de Monumentenwet 1988. De stichting deelt deze doelstelling met donateurs uit de regio welke jaarlijks een donatie overmaken ter ondersteuning van de exploitatie.

• Het kerkje wordt iedere zondagmorgen verhuurd aan een plaatselijke Hervormde Gemeente welke ook veel van haar overige activiteiten in het gebouw organiseert.

• Er worden vanuit het kerkje rouwdiensten annex begrafenissen verzorgd. Ook is het kerkje aangewezen als locatie waar burgerlijke huwelijken mogen worden voltrokken. In dat kader vinden er regelmatig trouwdiensten plaats. Een combinatie van beide (burgerlijk en kerkelijk) komt meerdere malen voor.

•  Het kerkje is als ruimte waarin concerten kunnen worden gegeven, erg in trek en wordt eveneens gebruikt voor het organiseren van culturele activiteiten van allerlei aard.

Sleeuwijks Kerkje

Stichtings­bestuur

Het bestuur heeft onlangs bij Kees Glaubitz thuis afscheid genomen van hem als voorzitter van de Stichting Behoud Sleeuwijks Kerkje, afgerond met de overhandiging van een cadeau.

Kees is initiatiefnemer en vanaf het eerste moment voorzitter geweest van deze Stichting. Hij heeft vaak naar het mooie kerkje gekeken wanneer hij over de dijk reed op weg naar zijn werk. Toen er bij de gemeente plannen waren om het kerkje af te breken met als doel een nieuw uitvaartcentrum te kunnen bouwen, heeft hij zich direct ingezet om het een en ander te voorkomen. Al snel had hij een groepje van gelijkgestemden om zich heen verzameld en vanaf dat moment is de strijd begonnen om behoud van dit monumentale kerkje.

Aanvankelijk was dat een fysiek behoud, vervolgens de restauratie. Toen dat eenmaal gerealiseerd was werd de strijd voor het voortbestaan veel meer gericht op het financieel gezond houden van de Stichting, die in het leven geroepen was om het kerkje in stand te houden.

Kees heeft dit vele jaren met enthousiasme als voorzitter aangevoerd, maar toen hij 80 werd en daarnaast ook met steeds meer fysieke problemen te maken kreeg, heeft hij besloten terug te treden. Martien van Kranenburg, ook een van die eerste enthousiastelingen, heeft zijn taak nu overgenomen. Als blijk van waardering voor Kees' grote inzet en betrokkenheid heeft het bestuur een schilderij van het kerkje als afscheidscadeau voor hem laten maken.

Martien van Kranenburg

Lees meer

Het bestuur van het Sleeuwijks Kerkje bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

G.M. van Kranenburg
Nanningh Keijserstraat 15
4254 EN Sleeuwijk
T (0183) 30 11 74
E voorzitter@sleeuwijkskerkje.nl

Penningmeester

W. Faber
Munnikenland 93
4254 EZ Sleeuwijk
T (0183) 30 17 15
E penningmeester@sleeuwijkskerkje.nl

Secretaris

H. Hartman
Lijsterbeshof 6
4254 GH  SLEEUWIJK
T (0183) 30 23 46
E secretaris@sleeuwijkskerkje.nl

Beheer reserveringen

M 06-16 17 69 52
E info@sleeuwijkskerkje.nl

Beheer culturele activiteiten

J.A. van Duren
Binnen-Jager 1
4251 MM Werkendam
T (0183) 51 01 01
E cultuur@sleeuwijkskerkje.nl

Beheer inventaris/gebouw

J.P. Glaubitz
Buurtje 3
4254 LL  Sleeuwijk
M 06-23661777
E beheer@sleeuwijkskerkje.nl

Wat gasten schreven

"Wij hebben al enkele keren de koffiekamer van het Sleeuwijks kerkje gebruikt voor een ledenvergadering van ChristenUnie Werkendam. Een prachtige locatie met vriendelijke en meedenkende medewerkers!"

- Petra Vreugdenhil -

menu