scroll naar boven
Sleeuwijks Kerkje logo
Het Sleeuwijks Kerkje bij Werkendam
Unieke en intieme trouwlocatie bij de Merwede

Meer over het Sleeuwijks Kerkje

Het Sleeuwijks Kerkje, van oorsprong het Oude Kerkje genoemd, is een unieke locatie aan de boorden van de Merwede, vlakbij Woudrichem en Sleeuwijk. Het ligt middenin het groen.
Het kerkje heeft een geschiedenis die teruggaat tot de 13e eeuw.

De oudste vermelding van Sleeuwijk zelf dateert uit 1266.
Sleeuwijk dankt zijn betekenis vooral aan het veer naar Gorinchem.
Dit veer werd voor het eerst in 1327 in annalen genoemd en was één van de oudste voetveren van Nederland.

Door de mogelijkheid hier de rivier over te steken werd het veer van Sleeuwijk aangeprezen als 'de kortste weg naar Parijs'.
De -steeds drukker wordende- veerpont was van groot belang en heeft gefunctioneerd tot in 1961 de Merwedebrug werd geopend. (bron: Wikipedia)

De publicatie 'Het Sleeuwijks Kerkje / Monument van Geschiedenis & Cultuur' is uitgegeven door Stichting Behoud Sleeuwijks Kerkje.
Uitgeverij De Kazerne Sleeuwijk-Woudrichem. ISBN 90-7626-209-8 

Historie

Het was waarschijnlijk in de 16e eeuw dat er een zogenoemd zaalkerkje is gebouwd bij Sleeuwijk, 'het Oude Kerkje' genaamd.

Archieven tonen ook pentekeningen van een uitgebreidere vorm (zie boven), maar het is niet bewezen dat het om hetzelfde kerkje gaat.

•Wat wel zeker is, is dat in 1589 de kerk van Sleeuwijk werd verwoest, toen de dijk van de Boven-Merwede werd doorgestoken tijdens het (mislukte) Spaanse beleg van Heusden. Het duurde enige tijd voordat de kerk weer hersteld was.
•In 1856 werd bepleistering aangebracht, evenals een tongewelf en trekbalken.
•Tussen 1902 en 1910 zijn een aantal wijzigingen uit 1856 weer ongedaan gemaakt, maar tongewelf en trekbalken werden gehandhaafd.
•Later zijn nog enkele aanbouwen aangebracht, maar het merendeel van het muurwerk is nog 16e- en 17e-eeuws.
•Het orgel dateert van 1962 en is gebouwd door de firma H.J. Vierdag te Enschede. Het heeft in een aantal kerken dienstgedaan en werd in 2006 te Sleeuwijk geplaatst.

Meer
Copyright: DaMatriX onder Creative Commons Licentie
 

Google Map

Bekijk in Google Maps

Locatie

Het Sleeuwijks Kerkje ligt centraal in Nederland, op vijf autominuten vanaf de afslag Werkendam/Sleeuwijk (A27) aan een romantisch kronkelende dijk langs de Merwede.

Het knooppunt Gorinchem ligt op 10 autominuten. Er zijn ongeveer 30 parkeerplaatsen direct bij de ingang, aan de voet van de dijk.

Even rondkijken

Klik op de foto om een indruk te krijgen hoe het kerkje er van binnen en buiten uitziet.

 

Bekijk slideshow

ANBI

ANBI is afkorting voor 'algemeen nut beogende instellingen'. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het fiscaalnummer van de stichting is 8040.79.031.

Resultatenrekening 2020
Lasten Baten
Kosten huisvesting 20.868 Opbrengsten verhuur 27.925
Algemene kosten 14.153 Donaties 3.797
Overige kosten 360 Overige opbrengsten 2.945
Verlies 714
Totaal 35.381 Totaal 35.381

Balans per 31.12.2020

Activa Passiva
Kerkgebouw, NJA Noorduijnzaal 1 Eigen vermogen 5.220
Debiteuren 1.716 Onderhoudsfondsen 23.055
Geldmiddelen 25.891 Crediteuren 47
Verlies 714  
Totaal 28.322 Totaal 28.322

Doel­stellingen

Stichting Behoud Sleeuwijks Kerkje is opgericht in 1992 en zet zich in voor het behoud en de exploitatie van het Sleeuwijks Kerkje.

• Het beleid van de stichting is gebaseerd op het in stand houden en bevorderen van culturele activiteiten in de regio en het beschikbaar stellen van accommodatie rondom kerkdiensten, huwelijken, begrafenissen etc.

• De stichting kent geen beloningsstructuur maar werkt met vrijwilligers.

• De stichting heeft ten doel de instandhouding van het Hervormde Kerkje te Sleeuwijk, gemeente Werkendam gelegen aan het Kerkeinde, thans plaatselijk genummerd 31, als een monument beschermd op grond van de Monumentenwet 1988. De stichting deelt deze doelstelling met donateurs uit de regio welke jaarlijks een donatie overmaken ter ondersteuning van de exploitatie.

• Het kerkje wordt iedere zondagmorgen verhuurd aan een plaatselijke Hervormde Gemeente welke ook veel van haar overige activiteiten in het gebouw organiseert.

• Er worden vanuit het kerkje rouwdiensten annex begrafenissen verzorgd. Ook is het kerkje aangewezen als locatie waar burgerlijke huwelijken mogen worden voltrokken. In dat kader vinden er regelmatig trouwdiensten plaats. Een combinatie van beide (burgerlijk en kerkelijk) komt meerdere malen voor.

•  Het kerkje is als ruimte waar concerten in kunnen worden gegeven, erg in trek en wordt eveneens gebruikt voor het organiseren van culturele activiteiten van allerlei aard.

Sleeuwijks Kerkje

Stichtings­bestuur

Het bestuur van het Sleeuwijks Kerkje bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

G.M. van Kranenburg
Nanningh Keijserstraat 15
4254 EN Sleeuwijk
T (0183) 30 11 74
E voorzitter@sleeuwijkskerkje.nl

Penningmeester

W. Faber
Munnikenland 93
4254 EZ Sleeuwijk
T (0183) 30 17 15
E penningmeester@sleeuwijkskerkje.nl

Secretaris

H. Hartman
Lijsterbeshof 6
4254 GH  SLEEUWIJK
T (0183) 30 23 46
E secretaris@sleeuwijkskerkje.nl

Beheer reserveringen

M 06-19 25 61 89
E info@sleeuwijkskerkje.nl

Beheer culturele activiteiten

J.A. van Duren,
Binnen-Jager 1
4251 MM Werkendam
T (0183) 51 01 01
E cultuur@sleeuwijkskerkje.nl

Beheer inventaris/gebouw

F.C.Th. Visser
Veldweg 11
4284 VR Rijswijk (N-B)
M 06-192 882 56
E beheer@sleeuwijkskerkje.nl

Wat gasten schreven

"Wij hebben al enkele keren de koffiekamer van het Sleeuwijks kerkje gebruikt voor een ledenvergadering van ChristenUnie Werkendam. Een prachtige locatie met vriendelijke en meedenkende medewerkers!"

- Petra Vreugdenhil -

menu